Autor: D. Drahoňovský

Velmi nepravidelně přispívám na web vlastenci.cz, v tomto projektu mám spíš úlohu šťourala, šedé eminence a poradce všeho druhu...takový místní brouk Pytlík. Profesně jsem chemik, a poněvadž se s láskou věnuji intenzivně tomuto oboru, tak zanedbávám většinu svých ostatních zájmů.

Eroze slov, eroze hodnot

Rád bych se na chvíli, když dovolíte, věnoval třem poměrně frekventovaným slovům, jež zní – demokracie, tolerance a humanita. Zkuste se schválně na moment zamyslet, co ve Vás tato slova vyvolávají a v jaké souvislosti si je nejčastěji vybavíte a v neposlední řadě, jaké emocionální zabarvení ve Vás vyvolávají. A také se zkuste zamyslet nad tím, zda-li se tato slova již nezačínají zařazovat do kategorie, kdy existuje jednak jejich oficiální vyznění a pak také jejich “lidová“, soukromá (des)interpretace. V případě, že existují významné rozdíly mezi těmito oficiálními a neoficiálními významy je proces eroze významů těchto slov již v pokročilém stádiu.

Celý příspěvek

Vlastenectví a kosmopolitismus

V květnovém čísle časopisu Česká mysl z roku 1908 připomíná Dr. František Čáda tehdy stoleté výročí narozenin zajímavé osobnosti naší historie – Františka Matouše Klácela (* 7.4. 1808 -† 17.3. 1882). Myslím, že i dnes je zajímavý a nadčasový jeho pohled na vlastenectví v širším kontextu. Zabývá se tím, zdali se vylučuje kosmopolitismus (jeho český termín zněl “vesměrnost”) a vlastenectví. Klácel ve svých úvahách dochází k závěru, že člověku je potřeba obojího, že se tyto zdánlivě protichůdné věci vzájemně podporují a navzájem se potřebují. Článek jsme zde zařadili zejména z důvodu dnešního vztahu nejen ke světu, ale velmi exponovanému vztahu k Evropě. Ze strany některých nacionalistů zní, že češství je neslučitelné s evropanstvím, které je údajně falešné a naopak ze strany nekritických proevropanů zaznívá, že vlastenectví a v našem případě češství je nemoderní a téměř škodlivý přežitek hodný jen fašizujících maloměšťáků. Témeř dvě stě let stará Klácelova úvaha dokládá, že i tehdy existovali lidé, kteří smýšleli jinak než jen v černobílých mantinelech.

Celý příspěvek

Současné výstavy

U příležitosti výročí nejrůznějších událostí se pravidelně pořádají různorodé akce. Nejinak je tomu v případě oslav 90. výročí vzniku Československé republiky, které připadá právě na rok 2008. Z množství kulturních a jiných akcí, jež se pořádají či pořádaly po celé naší vlasti, vybíráme několik a postupně Vám přineseme pár postřehů našima očima.

Celý příspěvek