Střípky z vlasteneckého srazu 2012

Vlastenci.cz u Masarykovy sochy ve Zlíně

Účastníci pátého srazu týmu Vlast.cz (respektive Eliášova plamene, viz manifest): Jožka, Dušan, Ondra, Petr, Marek, Pavel, Michal, Lukáš, Mareček, Jirka, Robin, Jirka, Petr, Jirka

Všechno to začalo vlastně o rok dříve. První myšlenka na organizování srazu lidí z projektu Vlast se v mé hlavě zrodila na srazu ve východních Čechách v létě 2011. Na této akci mě opravdu mile překvapila skvělá atmosféra, program a v neposlední řadě účastníci. Nějaký čas jsem si pohrával s myšlenkou, uspořádat sraz u nás, na jihovýchodní Moravě. Když byla v listopadu dokončena naše nová skautská základna, umožňující přespání přibližně patnácti lidí, bylo rozhodnuto. Co se programu týče, snažil jsem se jej podat jako představení mého krásného rodného kraje.

Celý příspěvek

Patologie nenávisti na Pražském hřbitově

Umberto Eco byl největším konspiračním teoretikem. Těžko někdo překoná jeho Plán z Foucaultova kyvadla. Těžko někdo hlouběji  pochopí mysli těch, kdo se domnívají, že „vše souvisí se vším“ a pro které jsou dějiny sítí, v jejichž středu je pavouk: Žid, zednář, templář, rosenkrucián, dle chuti. Předposlední román, tohoto italského spisovatele, historika a filosofa, Pražský hřbitov užívá stejného postupu – jako konspirační teorie Eco neničí, ale představuje v krajní podobě, tak i šovinismus a rasismus nechává zaznít v plné síle. Vyrovnává se tak s druhým patologickým stavem moderní mysli: po konspiracích a fascinací „tajnými dějinami“ to jsou předsudky a rozumově zdůvodňovaná nenávist vůči skupinám.

Celý příspěvek

Masarykova filosofie práce

Gustave Courbet, ŠtěrkařiNelze plně pochopit Masarykovo pojetí demokracie, aniž bychom nevyložili jeho rozumění práci. Totiž demokracie není u Masaryka pouze státní zřízení, ale je protikladem autokracie a teokracie; stává se antropokracií – vládou lidství. Nevládne „pouze“ lid, ale lid určitým způsobem, naplněný určitou myšlenkou lidství.  Nemůžeme se proto bavit pouze o formě politické správy, ale musíme sledovat „demokracii“ i na konkrétních úrovních života. A právě práce je zcela ústředním monumentem lidského soužití.

Celý příspěvek

Ekonomický výhled ČR mýma očima

Toto zamyšlení bych rád začal svým přiznáním. Sám nevím, kde se to ve mně vzalo. Snad je to jeden z trvalých následků studia ekonomie a ekonomiky. Při nákupu téměř jakéhokoli zboží už tak nějak automaticky přeletím očima složení a také zemi původu. V poslední době se mi zdá, že stále častěji nacházím u dříve tradičních českých výrobků cizí země původu. Dokonce ani česká značka již nemusí znamenat českou práci, a dle mých zkušeností ani kvalitu, na kterou jsme byli zvyklí. Je to skutečně špatně? A jestliže ano, kde se stala chyba? Své názory bych rád nastínil v následující úvaze.

Celý příspěvek

Poselství Václava Havla

Dovolím si představit několik úryvků z díla a myšlení Václava Havla. Neboť jsem zde podobnou formou již představil obrysy myšlení T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, pak můžeme odhalit mnohé podobnosti, které tyto naše nejvýznamnější prezidenty spojují: nebyli pouze političtí profesionálové hájící stranický program, ale především čeští myslitelé, jejichž úsilí může v mnohém inspirovat v základu náš pohled na svět, morálku a etiku každého demokratického občana. V tom spočívá jejich společný kulturní význam dalece přesahující jejich činy – oprávněně podrobované tu pochybami, tu odmítnutím. Ale i při takových hodnocení je hlavní ponaučení s uvědoměním, že není možné nechybovat, že mylný krok neznamená samozřejmě vždy neschopnost, či dokonce zlý úmysl.

Celý příspěvek

Je Halloween pouze reklama? Malá úvaha o svátcích

Svátky patří dětem, protože na ně nejvíce působí a my se musíme postarat jen o to, aby to nebyly vyhaslé útržky a vybledlé významy, ať už to bude Halloween, nebo Dušičky. To jistě neznamená přijímat vše.  Ale měli bychom mít odvahu obrátit se tvořivě a se zájmem k tomu, co se nabízí, na místo marných snah uzavírat se v odporu, či nezájmu. Neboť často není problém v tom, co se nabízí v podstatě, ale jak se to představuje a jak se vůči tomu vymezujeme (špatně: pouhým nákupem, nebo politizovaným odporem, lépe: zájmem, inspirací a kritickou reflexí).

Celý příspěvek

Dějiny patřily nepřizpůsobivým

K. H. Borovský

Zaujal mě v posledních měsících výraz „nepřizpůsobiví“. Je poměrně starý, ale ve víru nedávných událostí z něho opět média i politici setřeli prach. V dnešní době je to politicky korektní a trochu rebelské označení pro Romy. Hodí se všem. Všichni vědí, o kom se mluví, ale je to téměř nežalovatelné. Připomíná mi to trochu praxi za první republiky. Vytvářely se právně nenapadnutelné výrazy a hesla, která využívaly všechny strany, ale hojně hlavně extremisté (Ľuďáci, Gajdovci apod.).

Celý příspěvek