Hrozí nám konflikt kvůli vzniku „Velkého Československa“?

Velké Československo? Autor: Fenn-o-ManiC

Snad každý národ si v dobách největšího boomu nacionalismu a národovectví vytvořil ideu svého „velkého státu“. Často to bylo zapříčiněno tím, že v té době byl národ podrobený větší říší, často rozdělený a nejednou neměl ani dlouhou historii vlastní státnosti.

Může to být idea Velkého Řecka z 19. století, které sahalo daleko do dnešního území Turecka. Připomeňme ideu nechvalně proslulého Velkého Srbska, nebo také na druhé straně Velké Albánie. Když do dvojice velké Albánie a Srbska přidáme velké Uhry, nebo dokonce „velké Turecko“, vidíme, že se tyto koncepty dost kriticky střetávají. Ale opusťme „neklidný“ Balkán, kde svou velko-variantu nemají snad jen Slovinci (a ty ani do Balkánu nezahrnujeme). I když, i tam existovaly větší územní požadavky.

Vzpomeňme z historie na ideu Velkého Německa, která obsahovala nejen dnešní Německo a Rakousko, ale také oblasti dřívějšího Pruska (Slezsko, Východní Prusko, Gdaňsk apod.) a často také Česko (zřídka v těchto požadavcích byly jen sudety).

Polský koncept MezimoříZdroj: http://fenn-o-manic.deviantart.com/art/Intermarium-484744235

Maďaři pláčou po Velkém Maďarsku (Uhrách), Rumuni vzpomínají na Velké Rumunsko, Poláci by rádi navrátili území východní území své „druhé republiky“ a nejlépe přidali i území někdejší polsko-litevské unie. Takto bychom mohli postupovat stát po státu, národ po národu. Někdy jsou tyto představy a požadavky minimální, jindy extrémní (do některých velko-polských ideí patří i České země, krajností je pak vytvoření tzv. Mezimoří /Intermarium/ – oblastí od Baltu k Černému moři).

Tyto představy byly a jsou nejednou příčinou konfliktů. Například nyní se Kreml snaží uplatňovat ideu velkého Ruska (což v podstatě znamená obnovení totalitního Sovětského svazu), v rámci něhož je Ukrajina „Maloruskem“ a některé její oblasti „Novoruskem“.

NovoruskoPřípad Sovětského svazu dokazuje, že vznik vícenárodního celku může způsobit,že se s ním ve větší míře ztotožní vůdčí jednotka tohoto celku. Rusové zkrátka považovali SSSR především za Rusko (kdežto třeba Litevci a Ukrajinci již ne). Stejný případ můžeme pozorovat u Jugoslávie, kde míra sžití převládá často u Srbů (jakoby Jugoslávie byla Srbsko).

Idea velkého „Česka“

A dostáváme se k jádru věci. Výše zmíně totiž platí i pro Čechy.

Otázka zní – existuje idea „Velkého Česka“? Po zkušenostech se sudetskými Němci spíše jen stěží. Můžou tu být nápady připojit historická území českého království, která jsou ale často rozlohově nevýznamná (Kladsko, Žitavsko, jiný případ je pak zbylé Těšínsko), nebo geograficky poněkud nevýhodná (na sever „vystrčená“ a dosti poněmčená Lužice) či na daném území žije početné obyvatelstvo, které by Čechy mohlo časem i přečíslit (polské Slezsko).

Byť český stát v historii sahal daleko a dokonce jsme měli moře, čeští panovníci zakládali města, která jsou dnes mimo naše území (Vratislav v polském Slezsku, Královec, čili Kaliningrad, v ruské enklávě na Baltu), tak požadovat navrácení těchto oblastí pod českou správu je holý nesmysl. I kdybychom uplatňovali historické právo, tak by to byla přece jenom poněkud hlubší historie.

Zdálo by se, že český stát vklíněný do německých území neposkytuje nacionalistům možnost požadovat ostatní území a tím nás ochránit od možných konfliktů (které, ať chceme, nebo ne, můžou vypuknout všude).

jasinaNyní se vraťme k otázce identifikace části obyvatel k nadřazené jednotce svazku států či federace. Tedy k identifikaci Rusů k Sovětskému svazu (který považovali spíše za větší „Rusko“ i když samo Rusko bylo součástí SSSR), nebo Srbů k Jugoslávii.

Stejný případ identifikace totiž platí i u Čechů – a to jak jinak než k Československu.

Stačí se podívat na malé absurdity česko-slovenských vztahů. Měli jsme zde Československou akademii věd, ale i Slovenskou akademii věd. Tato dvojakost platila v různých případech. Pro Čechy zkrátka bylo československé synonymem de facto pro české (anebo lépe: pro „naše“, což z tohoto termínu nevyděluje Slováky).

Ostatně, z pohledu státnosti se základem československé vlajky stala vlajka Čech a Sokola, státním znakem český znak (jen doplněný o slovenský kříž), hlavním městem byla Praha – tedy sídlo českých králů atd.

A nyní si tedy můžeme odpovědět na otázku – existuje idea „Velkého Česka“? – Ano. Ale nejde o Česko jako takové, jde o Československo. A nejen o Československo sestávající z Čech, Moravy, Českého Slezska a Slovenska, ale také z Podkarpatské Rusi. Tedy jde o jakousi ideu a touhu po návratu první republiky – alespoň co se územního rozsahu týče.

Hranicar_v2Můžeme se s tím často setkat u nacionalistických stránek, které, ač jsou ryze pro-české (někdy až na úkor Moravy), tak akcentují česko-slovenskou vzájemnost a nezřídkakdy agitují pro obnovení společného státu.

Jiný případ jsou pak federalistické pročeskoslovenské skupinky na Facebooku, které ale opět často požadují Československo v centralizované formě. Tedy jakési „české Československo“.

Je to logické. První republika pro Čechy představuje největší územní rozmach od ztráty Lužic a Slezska. Slováci jsou navíc velmi blízkým národem s podobným jazykem. Zdánlivě tu nehrozí taková izolace a následné třenice jako v případě Němců (a teoreticky i slezských Poláků).

Touhám nacionalistů po návratu Československa (jakkoliv zní spojení nacionalista a Československo jako protimluv) napomáhá fakt, že se Česko(-)Slovensko rozpadlo poněkud nešikovně. Nikdo se nikoho neptal, politici rozhodli a basta. Nacionalisté na obou stranách hranice zajásali a byl konec. Jakkoliv si myslím, že Československo by možná stejně nevydrželo, k rozdělení měla vést hlubší diskuse a určitě referendum.

tugendthatLidé toto cítí jako křivdu. Podobně jako mnozí Rusové neunesli rozpad SSSR (rétorika se zde naprosto shoduje s tou pročeskoslovenskou – mělo být referendum a průzkumy ukazují, že by rozhodlo ve prospěch většího celku – u nás, i v tom, co zbylo ze SSSR). A křivdy jsou nejčastější důvod budoucích konfliktů. Adolf Hitler rozpoutal světovou válku jen proto, že Němcům přišlo, že bylo Německu ukřivděno, že byli Němci podvedeni. Dnes Vladimir Putin okupuje části Ukrajiny ze stejného důvodu. Maďarský komplex z výsledku Trianonské smlouvy existuje už téměř sto let a nemá se na ústupu.

Proto je nasnadě další otázka – existuje i „československá křivda“? A pokud ano, může do budoucna vyvolat konflikt ve střední Evropě? Odpovězte si sami podle sebe…

PS: Závěrem přidávám obrázek, který sice nevytvořil Čech, ale trochu demonstruje, co by mohlo být „velké Československo“ v ideách Čechů. Jde v podstatě o Československo sestávající z českých zemí, Lužice, polského Slezska, Slovenska, Krakovska a Ruténie (jde v podstatě o rakouskou Halič).

Velké Československo? Autor: Fenn-o-ManiC

Zdroj: http://fenn-o-manic.deviantart.com/art/Central-European-Federation-468522830

Líbil se vám článek? Sdílejte ho.

1 komentář u „Hrozí nám konflikt kvůli vzniku „Velkého Československa“?

Napsat komentář: Pavel Volf Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..