Sociologická imaginace – C. Wright Mills

Americký sociolog a politický komentátor C. Wright Mills přichází v roce 1959 s konceptem sociologické imaginace. Nachází v ní nejen podstatu sociálních věd, ale především obecný druh uvažovaní přístupný každému člověku, který usiluje o pochopení osobních problémů ve vztahu k celé povaze společnosti. Zde se pokusím v krátkosti  představit úvodní kapitolu Příslib.

Charles Wright Mills (1916 – 1962) se během své akademické kariéry věnoval především tématům dělby moci, postavení dělníka v kapitalistické společnosti a úlohy sociologie v této společnosti. Jeho nejvýznamnější díla jsou Bílé límečky, Mocenské elity a Sociologická imaginace. Tématická zaměření Millse a jeho politická angažovanost jej určuje jako představitele tzv. kritické sociologie, která neusiluje o nehodnotící sociální vědu, ale projevuje otevřený zájem o společenskou změnu. Mills má blízko ke Karlu Marxovi jako pozorovateli moderní situace, ale neodkazuje na ideologické projekty na Marxe navazující. Velkým ideovým záměrem angažované sociologie je ochrana jedince vůči ustáleným strukturám společnosti a artikulace (zveřejnění) neuvědomělých problémů moderního člověka. To Millse motivuje k odhalování rozdělení moci a postavení dělníka v poválečných Spojených státech.

Povaha moderní společnosti a problém jedince

Přechod od tradiční společnosti k moderní přináší bytostné strukturální problémy, které dopadají a reflektují se na nejistotě jedinců. Vyjádřením takového poznatku otevírá Mills celou knihu: „Dnešní lidé mají pocit, že jejich život je jedinou řadou léček.“ Moderní společnost 50. let definuje jako rychle ubíhající a lidi v ní jako neschopné tyto změny absorbovat a pochopit. Problémy osobního života jsou odloučeny od řešení, jež jsou možné jen změnou masivních společenských struktur. Z toho vyplývají různé iluze, jako je „falešné vědomí o svém společenském postavení“, což je přímo odkaz na Marxův zájem odkrývat nějaké nedostupné vědění a umožnění třídy „být pro sebe“. Na tyto problémy – přinášené s historicky proměnlivými modernizačními procesy (od industrializace až po procesy aplikace komunikačních technologií) – individuální terapie nepomáhá, neboť osobní psychóza bývá důsledkem vnějších vztahů, které jedinec introspekcí není schopen plně uchopit, natož pak změnit. Na řadu musí přijít metoda poznání, která propojí individualitu s jeho sociálním prostředím.

Sociologická imaginace jako intelektuální nástroj

Po poznání specifik moderní společnosti musíme předložit takový nástroj, který má pomoci její problémy řešit. Podstata sociologické imaginace je pochopení osobního života skrze život veřejný, Millsovými slovy, provázat biografii s historií. Rady psychologie jsou omezené, neboť volby jedince jsou omezené. Musí se pak – v důsledku nevědomí o jejich povaze – neúspěšně vypořádávat s pevnými společenskými strukturami. Nedovedeme-li poznat tyto vnější celospolečenský síly, pak se dostavuje pocit bezmoci a neřešitelné krize. Sociologická imaginace má toto přemáhat, být univerzálním nástrojem lepšího pochopení vlastního života a osobních možností.

Jaká je tedy metoda sociologické imaginace?

Nejdříve je nutné říci, že sociologická imaginace není jen výsadou sociologie a sociálních věd. Mills ji nachází u velkých spisovatelů, novinářů a myslitelů bez ohledu na vědní obor či filosoficko-umělecký směr. Samo označení „sociologická“ neznačí výhradně charakter hájené sociologické metody, ale je nabízena všem a kýmkoliv již uskutečňována, neboť její úlohou není jen zlepšit poznání konkrétního vědního oboru, ale je zacílena na lepší pochopení, jež je hodnotné pro každého člověka moderní společnosti.

Podstatou sociologické imaginace je schopnost přecházet plynule od intimních záležitostí jedince k velkým problémům současných společností. To v důsledku zabraňuje jednak přílišné odcizení se od člověka a uvěznění se v  abstraktních systémech, na což poukazuje v díle Talcotta Parsonse, nebo chycení se v podobné redukující pasti psychologismu. Zde se však domnívám, že Millsova kritika nedoceňuje plný význam abstrakce a významu systematičnosti v konstrukci sociologické teorie. Niklas Luhmann se ostatně domníval, že naopak skutečná Velká teorie společnosti může mít mnohem radikálnější důsledky než  „kritická sociologie“, tzn. kritika kapitalismu.

Sociální vědy a jejich role v moderní společnosti

Kritika je směřována vůči sociologii v USA v 50. letech již se právě nedostává sociologické imaginace. Fascinace metodologií (byrokratizace sociologie a její úslužnost státním grantům) a „velkou teorií“ sociologa odcizuje od problémů reálných lidí.

Inspirace k profilování ideální sociologie nachází v dílech klasiků. Identifikuje tři kategorie otázek: 1. otázky týkající se struktury společnosti a její povahy, 2. otázky porovnávající různé společnosti a jejich význam v dějinách, 3. otázky směřující na kultury, dělbu moci, hodnoty a víry mužů a žen.

Před sociální vědou je nutně kulturní a politická úloha, kterou není možno plně ignorovat. Sám Mills, naprosto jasně politicky profilovaný, směřuje sociologii ke kritické vědě, jejímž posláním je pomáhat lidem ve složitém světě nejistých společenských a ekonomických vztahů. To je příslib sociální vědy, s nímž v jejím jménu přichází Charles Wright Mills.

(Napsáno jako příprava do Prosemináře k Úvodu do sociologie (FSS MU), podzimní semestr 2010.)

Líbil se vám článek? Sdílejte ho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Naše doba se štítky Politika, poznání, sociologie a jeho autorem je J. Bureš. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Autor: J. Bureš

Jsem postgraduálním studentem sociologie na FSV UK. Prostřednictvím časopisu se zabývám možnými výklady vlastenectví a osobně mu rozumím jako prostému dobrovolnictví, jehož předmětem zájmu jsou svátky, zapomenuté osobní příběhy, výklady dějin jako smysluplného příběhu a pozitivní tématizace budoucnosti České republiky. V rámci spolku Vlastenci.cz pomáhám s popularizací myšlení T. G. Masaryka: https://facebook.com/zivy.masaryk

1 komentář u „Sociologická imaginace – C. Wright Mills

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..