Velká společnost – našla Británie cestu?

Teprve nyní jsem se dostal k volebnímu programu Konzervativců z loňských voleb a v mnoha ohledech mě překvapil. Přestože je v současnosti spíše kritizovaný a nenašel dostatečně silnou odezvu, zdá se mi po ideové stránce rozumnou reakcí na současné problémy vesměs všech demokratických států. Z tohoto důvodu si dovolím, i přes politickou neaktuálnost a s půl ročním zpožděním, představit Konzervativní manifest 2010 a přiřadit k němu několik svých poznámek.

Zprvu musím říci, že bych takový projekt, dle svých omezených vědomostí o britské politice, od Konzervativců nečekal. Už jenom tím jak explicitně negují bonmot toryjské legendy Margaret Thatcherové: „There is no such a thing as society“ výrokem: „There is such a thing as society. It’s just not the same thing as the state“. Ano, omezení role státu a všeobecná liberalizace přesně zapadá do ideového profilu Konzervativců, ale asi bychom čekali spíše proklamování větší svobody jednotlivce a nikoliv přání budovat občanskou společnost či dokonce zmiňovat odpovědnost člověka vůči lokální demokratické správě. Pokud si uvědomili roli této struktury a chtějí ji delegovat více pravomocí, tedy nevidí samospásné ponechání jednotlivce napospas ekonomickým pravidlům, pak se domnívám, že se Konzervativci vydali cestou, kterou se budou dříve nebo později muset vydat všechny  politické strany. Další positivní překvapení spočívá v chytlavém heslu „Vote blue, go green“. Díky tomu, že tuto zelenou politiku přebrala etablovaná strana s ustáleným profilem, tak se domnívám, že dojde k její umírněné interpretaci a díky tomu i naději na efektivní aplikaci. Pokud bude „ekologismus“ chápán jako snaho o efektivitu, inovaci a lokalizaci – obecně snahu o minimalizaci závislosti na neefektivní ropné infrastruktuře, pak není co vytknout. Dokonce by bylo vhodné odstranit zcela téma globálního oteplování (Konzervativci užívají již dost  otřepaný slogan „Combat Climate Change!“), neboť na to se nachytalo až moc much a slouží spíše k profilaci politických názorů než k faktické diskuzi. Stačí přece usoudit, že je rozumné vsadit na efektivitu a investovat do nových „zelených“ technologií a je prostě esteticky přínosné a zdravé pro společnost pečovat o krajinu a zachovávat nedotknutelné vybrané ekosystémy. (Vždy musíme být na pozoru před tzv. greenwashingem, kdy se marketing natře na zeleno, ale praktiky zůstanou nezměněny. Podobné maškarády se dokonce dopustily i některé ropné (!) korporace.)

To by tedy byly dvě věci, které jsem nečekal – plán rozvoje občanské samosprávy a zelená ekonomika. Nyní se podívejme na některé citace, neboť Manifest je vybroušený do jasných frází a sloganů, které se dobře pamatují a komunikují jasná sdělení/sliby.

„Mending Britain’s broken society will be a central aim of the next Conservative government.“  (Opravit zlomenou britskou společnost bude hlavní cíl následující Konzervativní vlády.)

„How will we raise responsible children unless every adult plays their part? How will we revitalise communities unless people stop asking ‘who will fix this?’ and start asking ‘what can I do?

What can I Do?“ je zajímavá variace na Obamovské „Yes, We Can!“ Důležitý rozdíl spočívá v tom, že zatímco američtí Demokraté jaksi neurčitě mobilizují masy a dávají jim neohraničený pocit z občanské schopnosti jednat, tak britští Konzervativci výrok více individualizují, tvoří z něj otázku nutnou k osobnímu vyřešení. Tím jsou očividně o krok dále. Důležité  je však to, že neponechávají jednotlivce samotného, ale v dalším textu zdůrazňují komunitu, sousedství a lokální správu vůči níž si má každý „otázku odpovědnosti“ klást. Jinak samozřejmě, obojí jsou recyklace slavné věty J. F. Kennedyho: „Neptejme se, co země může udělat pro vás, ale co my pro ni.“

„As Conservatives, we trust people. We believe that if people are given more responsibility, they will behave more responsibly.“ … „We will give people much more say over the things that affect their daily lives.“ (Jako Konzervativci věříme v lidi. Věříme, že pokud dostanou lidé více odpovědnosti, budou se odpovědněji chovat. Dáme lidem možnost říci více o okolnostech, které ovlivňují jejich každodenní život.)

„So we need a new approach: social responsibility, not state control; the Big Society, not big government.“  (Potřebujeme nový přístup: společnou odpovědnost, ne státní vedení; Velkou společnost, ne velkou vládu.)

„Using decentralisation, accountability and transparency, we will weaken the old political elites, give people power, fix our broken politics and restore people’s faith that if we act together things can change.“ (Užitím decentralizace, delegované odpovědnosti a otevřenosti, oslabíme staré politické elity a dáme lidem moc opravit nefungující politiku a navrátíme lidem víru, že jednají-li společně, tak se věci mohou změnit.)

„This vision demands a cultural change across the country.“ (Tato vize vyžaduje kulturní změnu napříč zemí.)

To se mi líbí nesmírně. Změna kulturní, změna v myšlení a chování. Politická strana a vláda je vůči demokratické společnosti především vychovatelem, nikoliv trestajícím rodičem. Může pouze radit a inspirovat, ale trest by měl spočívat v naší osobní morálce, až krajně skrze státní sankce.

To by bylo k citacím. A jak si představují Konzervativci vybudování oné „Velké společnosti“? Zaujali mě dvě státem iniciované organizace – National Citizen Service a Big Society Bank.

National Citizen Service není blíže profilován, ale má jít o systém výchovných  programů pro občany starší 16 let, které jim mají „dát šanci rozvinout schopnosti nutné pro aktivní a odpovědné občanství“. Obecně jde o rozvoj smyslu pro „sousedství a komunitu“.  Samozřejmě vystupuje mnoho otázek, od možností realizace po úvahy nad tím, do jaké míry to samotnými šestnáctiletými bude využíváno. Ale zní to zajímavě a není tomu z ideové podstaty co vytknout.

Big Society Bank bude speciální institucí zaměřenou na investice do „regionálního rozvoje“, řečeno slangem Evropské unie. Blíže k ní řečeno není nic, ale jasnou psychologickou funkcí takové banky je jistá vážnost celého projektu a jeho finanční pokrytí.

Zajímavostí je například i plánovaná slavnost „Den Velké společnosti“ , která vzniká za účelem „revitalizovat sousedský život“. Mně se to líbí, je to kreativní a za nevydařený pokus to stojí. Prostě příjemný pokus o sociální architekturu.

Nepříjemně vyzní přílišné opakování politických klišé typu „labouristický dluh“,  „Brownův dluh“, někdy až vtipné fráze jako „děsivý odkaz Gordona Browna“, apod. Ano, labouristé vládli 13 let, tudíž současný stav Británie by měl být jejich dílem, avšak není dobré zapomínat na všeobecné vlivy historického globálního prostředí, který by neovlivnila žádná akce v rámci soudobého myšlení. Pokud se bude vina svalovat na minulé vlády, pak hrozí právě opominutí reálné situace a neřeší faktických problémů. Naštěstí se zdá, že Konzervativci si ponechali jen tradiční politickou argumentaci a plán to hlouběji neovlivňuje.

Další témata není potřeba dále rozebírat. K Evropské unii se vyjadřují tak, že chtějí být „positivní členové“, ale kladou si za cíl legislativně znemožnit, aby bylo euro, či jiné budoucí radikální zásahy do britského státu, umožněny bez referenda. Program samozřejmě načrtává i nespočet politik vnitronárodních (záležitosti Britské unie, apod.) a národních zájmů (válka v Afghánistánu, apod.), ty však nejsou pro nás příliš zajímavé.

Takže shrnuto: „Progresivní Konzervativismus“, jak se Manifest sebenazývá, nerecituje mrtvé mantry neoliberalismu, ale staví na občanské odpovědnosti, decentralizaci a dokonce slibuje zásahy do finančních trhů a jejich pravidel. Prostě to vypadá na pěkný slib a předsevzetí, tak snad jim to vyjde. A nedomnívejme se, že půjde o privátní experiment britské vlády, neboť tady jde i o nás a pokud budou vidět výsledky, bude nezbytně nutné, abychom co nejdříve aplikovat podobný program i u nás.

(Poznámku k diskuzi, která bylo vedena okolo celého konceptu Velké společnosti a nové politiky Konzervativců nechávám stranou, protože snení vůbec zřejmá a snadno čitelná. Jedni vyčítají přílišný socialismus, druzí zase podezřívají ze snah k navrácení tvrdé konzervativní politiky 80. let. )

Rozhodně nechci obhajovat zcela ideovou náplň britské Konzervativní strany, natož  pak souhlasit s tradičními populistickými excesy. Přesto se domnívám, že to potvrzuje můj názor, že současné pravé spektrum je vitálnější (oproti tradiční levici) a přináší praktičtější řešení současných problémů a to díky tomu, že se – minimálně ve svých manifestech a slibech – odpoutává od tupých plánů finančních redukcí, transportací a sanací.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho.

4 komentáře u „Velká společnost – našla Británie cestu?

  1. Zapomněl jsem v textu zmínit, že „Big Society“ není zdaleka nový koncept. Termín užíval zřejmě poprvé Adam Smith (ale ten jím myslel „celou společnost“) a v 60. letech s ním přišla administrativa J. F. Kennedyho, respektive L. B. Johnsona („Great Society“). Cameron jde jiným směrem, užívá odlišných – „současných“ – metod a reaguje na jiné problémy, ale je zajímavé sledovat tradici tohoto sousloví.

    K Třetí cestě od Giddense jsem se nedostal. Určitě se k tomu jednou vrátím.

  2. no, svého času vycházely jiné vize, které se nazývaly „třetí cesta“, které zpracovával Anthony Giddens de facto pro Tonyho Blaira… i u nás ty knihy vyšly v českém překladu. Vlastně rozdíl byl v tom, že to byly labouristické vize, kdežto tohle konzervativní. Obojí jsou však tak nějak podobné v tom, že dělají jakýsi úkrok stranou… Je to ale jen letmý dojem, taky jsem to jako Michal nestudoval důkladně.

  3. Nemůžu si pomoct, ale moje vrozená nedůvěra k politickým představitelům jakéhokoliv směru mě svádí k tomu, že ona konzervativní „Nová společnost“ je jen velkou bublinou. Musel bych se tím probrat detailně, na což nemám čas ani náladu, ale opravdu to na mě působí tak nějak vágně a velkohubě. Budování nějaké „Velké společnosti“ je něco, pod co se dá schovat leccos, a co bude trvat desítky let. Konzervativci si ukousli příliš velké sousto. Slíbili hodně a přál bych jim, aby z toho vzešlo aspoň něco.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..