Veliký příběh našich životů

Článek by mohl být nazván taktéž jako „Příspěvek k etice v demokratickém státě“. Taková úvaha se snaží reagovat na zjevnou neschopnost vyložit hodnotová stanoviska nutná pro rozvoj demokratické společnosti. Při takových pokusech se často končí u vágních pojmů, jako humanismus, svoboda a tolerance, které jsou však mylně chápány jako finální modely pro konstrukci mezilidských vztahů. V důsledku toho, že takové čisté pojmy nemají svoji praktickou podobu, zůstávají viset ve vzduchoprázdnu nad životní zkušeností a stávají se obsahem  souboje „ismů“. Abychom se tomuto vyhnuli, musíme se ptát, jak vypadají základní hesla demokracie v praxi a neboť jsou tato hesla povahy sociální, je zřejmé, že se budou odlišovat  na úrovni individuálního jednání  – nejsou ustanovitelné jedním aktem, musí vyplynout z jednání mnoha. Například: „Svobodná společnost“ vzniká v ten moment, kdy lidé poznávají a kriticky hodnotí své okolí, své životy. Není tak vyjádřena negativně, jako neexistence útlaku ve společnosti, ale měřena schopnosti využití svobody jedincem. První je záležitost teorie a politiky, druhé zkušenosti, tzn. práce, výchovy a poznání.

Celý příspěvek

Generál šel na smrt

Alois EliášDám vám otázku, víte kdo byl generál Eliáš? Ty, kteří neví nechám ještě chvilku napnuté. Ostatní mi dají jistě za pravdu, když napíši, že na tak velkou osobnost se o generálu Eliášovi mluví příliš málo. Nebyl přeci jen figurkou z dlouhé řady zajímavých českých osobností, byl jedním z našich nejlepších vojáků a později také politiků. Pokud jej neznáte, řeknete si, že takových bylo dost. Jenže Eliáš může hrdě stanout vedle našich největších osobností vůbec. Byl asi nejvíce zkoušenou osobností historie a opravdu jen pár lidí za celá staletí se tomuto velkému muži vyrovná. V časech okupace se vydal na cestu jisté smrti. Věděl, že bude popraven a zřejmě i mučen. Věděl také, že buď ho zabijí Němci a nebo později Češi. V druhé ale ani nedoufal, zřejmě na to ani nemyslel.

Celý příspěvek