Je snadné být hrdým Čechem?

Vždy mě sousloví „národní hrdost“ odrazovalo, i když jsem si nebyl jistý přesnými důvody. Nyní se pokusím je poodhalit a zamyslet se nad úskalími „národní hrdosti“. Zdá se být zřejmé, že nemůže být libovolná ctnost a zájem bez práce, byť by byla sebedrobnější. Přesto se národní hrdost nejčastěji prezentuje jako prosté uvědomění, přihlášení se k „správnému názoru“ a má – snad ne nejčatěji, ale rozhodně nejviditelněji – podobu arogance, opovržení a nenávisti. V článku se proto pokusím dokázat, že problém „národní hrdosti“ spočívá v tom, že dnes nemá předmět, není konkrétní a zůstává tam, kde začíná – u tří hlásek Čech.

Celý příspěvek

Čech nebo Evropan?

Politická mapa Evropy vyjádřená vlajkami států.

Evropské národy

Tuhle jsem měl možnost odpovídat v jedné netypické anketě, prováděné formou hry.
Ta hra spočívala v tom, že se místnost rozdělila vpůli imaginární osou.
Prostor od osy vpravo byl určen pro odpověď „ne“, prostor vlevo pro „ano“.
Pak se položila otázka a lidé si stoupali relativně od osy podle jejich uvážení. Kdo se nalepil vpravo na zeď, vyjadřoval radikální NE. Kdo se motal okolo osy, buď nevěděl, anebo se jen mírně klonil na jednu stranu.

Celý příspěvek