O demokracii – stručně a rychle

Demokracie

Demokracie

Domnívám se, že čím více o ní diskutujeme, tím méně o ní skutečně přemýšlíme. Na následujících řádcích bych rád poukázal na to, jak komplexní pojem demokracie může být, jak o ní můžeme přemýšlet. Hlavním motivem je otázka, jaké poznání demokracie je přínosné pro náš osobní život. Nemá proto smysl splétat sítě z pojmů, ale přejít k všednosti a radám pro život, neboť demokracie má především být  filosofií života a nikoliv odcizeným politickým systémem.

Celý příspěvek