Prague Pride ukazuje, v jak svobodné zemi žijeme

 

pruvodV sobotu prošel Prahou pochod Prague Pride, někdy označovaný dost nepřesně jako “pochod homosexuálů”. Jeho bezproblémový průběh i návštěvnost dokazuje, v jak svobodné zemi žijeme. Účastnilo se ho na české poměry neuvěřitelných 20 tisíc lidí, do cílového místa na pražské Letné dorazilo celkově 40 tisíc. Samotný pochod je jen součástí mnohem rozsáhlejší programu, o kterém ale povětšinou moc od kritiků neslyšíme.

Celý příspěvek

Výzva: Nejsou jen sluníčka a xenofobové

Migrační krizi je třeba řešit bez okolků, v zájmu demokracie i sjednocené Evropy
frontex2Debata o uprchlické krizi se smrskla na dotaz „Přijímáš, nebo nepřijímáš?“, „Jsi sluníčko, nebo xenofob?“. Jako by si člověk musel vybrat, zda bude chtít přijímat naprosto kohokoliv, kdo do Česka či Evropy přijde, nebo naopak bude úplně všechny lidi odmítat. Zastánci obou těchto krajních pozic útočí na city. Jedni zobrazují topící se děti a nešťastné matky, druzí hordy „bojeschopných“ mužů táhnoucích na Evropu. Jedni chtějí vyvolat soucit, druzí strach. Zastánci obou postojů pak usilují o to, abychom se cítili vinni. Buď za to, že naše bohaté země nepomáhají a nechají uprchlíky trpět, nebo za to, že se nebráníme zcela zřejmé islamizaci Evropy a nechráníme naše evropské „křesťanské hodnoty“.

Postoje jsou to tedy svým způsobem stejné, oba vytrhávají fakta z kontextu a ohýbají pravdu kýženým směrem. Takové jednoduché pohledy na svět jsou nebezpečné pro demokracii i jednotnou Evropu. Měli bychom se konečně ozvat my, kteří nestojíme na jedné ani na druhé straně.

Celý příspěvek

Zamysleme se nad demokracií s Masarykem

IMG_4384A protože se chceme skutečně zamyslet – zvažme vždy jeho slova až v celku. Pokud mluví Masaryk o morálce, nerovnosti a demokratických vůdcích, mluví o tom přeci zcela jinak, než jak je dnes zvykem, než jak by se jiným líbilo. Vědět, jak jinak to Masaryk myslí, že naznačuje hlubší souvislosti a neříká jen soustavu pěkných slov, to teprve znamená mu rozumět.

Celý příspěvek

Můj pohled na vlastenectví, vztahy mezi lidmi a tak podobně

„Příznivec spolku Vlastenci.cz Vladimír Špička nám zaslal jeho pohled na vlastenectví. Moc mi to připomnělo začátky našeho spolku, kdy jsme s podobnými myšlenkami zakládali stránky Vlast.

Vidíte to stejně, jako Vladimír? Čtěte dále ;)“
Petr

Celý příspěvek

Eroze slov, eroze hodnot

Rád bych se na chvíli, když dovolíte, věnoval třem poměrně frekventovaným slovům, jež zní – demokracie, tolerance a humanita. Zkuste se schválně na moment zamyslet, co ve Vás tato slova vyvolávají a v jaké souvislosti si je nejčastěji vybavíte a v neposlední řadě, jaké emocionální zabarvení ve Vás vyvolávají. A také se zkuste zamyslet nad tím, zda-li se tato slova již nezačínají zařazovat do kategorie, kdy existuje jednak jejich oficiální vyznění a pak také jejich “lidová“, soukromá (des)interpretace. V případě, že existují významné rozdíly mezi těmito oficiálními a neoficiálními významy je proces eroze významů těchto slov již v pokročilém stádiu.

Celý příspěvek

Tunisko, Egypt a demokracie

Mubarak očima odpůrcůZprvu se to zdálo jako radostná zpráva – po úspěšném svržení „diktátora“ v Tunisku se k podobné situaci uchýlilo i v Egyptě. Však všichni situaci známe, jsou toho plná média.
Radost ale začíná opadávat. Nejenže došlo málem až k rozpoutání regulérní občanské války mezi přívrženci a odpůrci současného egyptského prezidenta Husního Mubaraka, ale tento konflikt přímo ohrozil zahraniční turisty i novináře na životech. Nehledě na zřejmé škody na egyptském kulturním dědictví, kterému kdysi nezanedbatelně přispěli i Češi. Protesty způsobují samotnému Egyptu stamilionové ztráty v dolarech denně. A kdoví, čím bude kýžená demokracie…
Celý příspěvek

Ideál moderního hrdiny II

Emanuel Rádl přesně vyjadřuje demokratický étos: „ jest jediné možné ctění hrdiny: být hrdinou sám.“ Hrdinství v době středověku bylo posláním aristokratů, neboť prakticky jediní mohli ovlivňovat své okolí, měli prostředky a čas na dobrodružné výpravy, boj o čest byl luxusem vyhrazeným menšině. Demokracie však nezná aristokratů, čestné a morální chování je, leč plně nerealizovatelnou, normou. Turistika a daleké cesty jsou běžnou součástí našich životů, atd. A právě proto musel hrdina kulturního univerza přibrat nový atribut, který by jej činil výjimečným i v demokratickém státě.  Zrodil se superhrdina.

Celý příspěvek

Poselství Dr. Edvarda Beneše

Edvard BenešJe pro nás historickou figurou, jménem, které máme připsané u nejdůležitějších okamžiků dějin Československa. Avšak  Edvard Beneš je osobnost natolik významná, že si s tímto vystačit prostě nemůžeme. Jeho činy známe, možná je na čase pokusit se vyslechnout, co nám chtěl sdělit.  Zde představený výběr citátů má sloužit především k ilustraci, ale po přehodnocení nás v mnohém mohou inspirovat i dnes.

Celý příspěvek

O demokracii – stručně a rychle

Demokracie

Demokracie

Domnívám se, že čím více o ní diskutujeme, tím méně o ní skutečně přemýšlíme. Na následujících řádcích bych rád poukázal na to, jak komplexní pojem demokracie může být, jak o ní můžeme přemýšlet. Hlavním motivem je otázka, jaké poznání demokracie je přínosné pro náš osobní život. Nemá proto smysl splétat sítě z pojmů, ale přejít k všednosti a radám pro život, neboť demokracie má především být  filosofií života a nikoliv odcizeným politickým systémem.

Celý příspěvek

Proč se vzdáváme Masaryka?

 

T. G. Masaryk

T. G. Masaryk

Vždy jsem měl tak nějak pocit, že mají-li Češi vzor opravdu dobré osobnosti naší historie, na níž se všichni shodnou, tak je to první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Jak jsem ale postupem času zjišťoval, už tomu tak dávno není.

Masaryk byl znakem vlastenectví, víry ve svobodu a demokracii a vzorem čestného, pravdomluvného člověka.
Bohužel dnes je i on prázdným pojmem a nikdo o něm už neví mnoho.

Celý příspěvek