Demokratická instituce

V tomto článku jsem sepsal několik mých úvah na téma, které by se dalo nazvat ”Soužití společnosti a demokracie”. Chtěl jsem poukázat na to, že demokracie není onen viník, na kterého bychom měli svalovat vinu za současný stav společnosti, a že bychom se všichni měli zamyslet v čem spočívá naše úloha, a zda-li nemůžeme věci, které se nám příčí, ovlivnit a pozměnit. Jedná se tedy o obhajobu demokracie a především o snahu ukázat, jak ji změnit k lepšímu.

Celý příspěvek

Občanská společnost

Nedávno jsem nalezl velice zajímavý projev Václava Havla o občanské společnosti. Jsou zde uveřejněny některé jeho poměrně známé myšlenky, ale jako celek tvoří tento projev velice pěkný nástin podstaty občanské společnosti, tedy společnosti, která je symbolem zdravé a fungující demokracie.

 

 

Celý příspěvek