Diakritika: půvab a prokletí

Český pravopis je už několik set let diakritický. Vděčíme za to Janu Husovi, náboženskému mysliteli a jazykovědci, který se rozhodl zjednodušit dříve používaný pravopis spřežkový. V druhé polovině 20. století se ukázalo, že to se „zjednodušením“ nebude tak horké. Komplikace vyvstaly kvůli nástupu nových technologií a zdaleka se netýkají pouze češtiny.

Celý příspěvek