Úvod do sociálního konstruktivismu II

Ve druhém díle malého seriálu odkrývajícího vlivnou sociologickou teorii se blíže podíváme na okolnosti vzniku řádu ve společnosti. Bude důležité představit, jak jsou tyto řády legitimizovány a jaké okolnosti provází jejich změnu. Pro naši osobní zkušenost nám tento díl odhaluje  ustálené formy myšlení a metody, jak se „stáváme lidmi“. Varuje nás především před omylem odvolávání se jakékoliv přirozenosti a hledání velkých zákonů v chodu lidských dějin. Jsou-li nějaké zákonitosti, pak nespočívají v samotném nahromaděném vědění (dějiny a mýty), ale v tom,  jak člověk tvoří každodenní realitu – poznatelnou a bezpečnou.

Celý příspěvek

Úvod do sociálního konstruktivismu I

Bezesporu k jednomu z největších pokroků společenských věd ve druhé polovině 20. století došlo na poli sociologie vědění. Ta předpokládá, že celá naše skutečnost, o níž nepochybujeme, je výsledkem socializace. Vědění tak není pouze souhrn „čistého poznání“ vydobytého z objektivního světa, ale je utvářeno sociální pozicí člověka. V tomto článku si představíme hlavní body teorie, která není zajímavá pouze z vědeckého hlediska, ale může pomoci každému člověku lépe poznat sama sebe a tedy i společnost, neboť neříká jak věci „skutečně jsou“, ale říká, jak libovolné skutečnosti a pravdy tvoříme.

Celý příspěvek

O kvalitě a „kvalitě“

S tím, jak plyne čas, mění se pomalu obsah našeho jazyka. Máme-li vzít v úvahu strukturalistický pohled Ferdinanda de Saussure, dochází ke změnám jak z hlediska označujícího (mění se podoba samotných slov), tak označovaného (dochází k posunům významu). My bychom mohli přidat i rovinu uživatele jazyka – o významu některých slov dnes rozhodují jiní lidé než dříve. V tomto kratším článku se zaměříme nad proměnami vnímání a užívání pojmu „kvalita“.

Celý příspěvek