Bída multikulturalismu

Následující myšlenka je  jasná: existence myšlení o jakési „monokultuře“ a „čisté kultuře“ je umožněna díky politizaci kultury skrze koncept „multikulturalismu“. Neboť je jisté, že ti, kteří mluví o čistotě kultury, ji tvořit nejsou schopni a vyjadřovat se dovedou jen k jednoduchým konceptům o kultuře, nikoliv o její povaze a projevech. Bídou multikulturalismu je proto politizovaní kultury a vytvoření pavučiny prázdných pojmů, které jsou životním prostorem  zastánců „monokultury“.
Celý příspěvek

Postmoderní kultura jako permanentní recyklace

Není tomu tak dlouho, co mě cestou do práce zaujala v rádiu jedna skladba. Vypalovačka v mírně rychlejším tempu, sympatická melodie, decentní harmonie v klasickém schématu moll-sedmička-moll. Příliš dobré na to, aby se jednalo o originál. A není žádný div, že nejednalo…

Celý příspěvek

Sport, hudba a ideologie aneb Kult přirozenosti

V posledních dnech jsem zaznamenali dva velké průšvihy v našich „národních sportech“ – nejdříve fotbalisté prohráli v přátelském zápase s výběrem Chorvatska 4:2 a druhý den po nich nezvládli zápas hokejisté v sérii Euro Hockey Tour se Švédskem a odvezli si nadílku šesti branek. Problém, který za tím můžeme identifikovat, však nespočívá jen v organizaci sportu, ale vyplývá z jisté nebezpečné myšlenky, která se hluboce zakořenila v našem pohledu na společnost.

Celý příspěvek

Limitless – kým chceme být?

Každá kultura je obecným souhrnem toho, co je žádané a co není. Tak, jak se mění ideologické rámce a soubory mýtů, které patří neodmyslitelně ke každému člověku, tak se mění ideály toho, čím bychom chtěli být. Takové ideály můžeme považovat za atraktory přitahující pozornost, ať už při budování našich soukromých životů, či tvoření kulturních artefaktů. To, jak je dnešek nastaven, se pokusím odkrýt z  ukázky k filmu Limitless.

Celý příspěvek

Aviatická pouť 2010. 100 let aviatiky

Aviatická pouť, jak už název napovídá, je přehlídka letadel, která se pořádá od roku 1991 za účelem předvést leteckou techniku od prvního vzletu ing. Jana Kašpara až po současnost. Pouť značí dobu, kterou naše letectvo prožilo a letos to je sto let české aviatiky. Tato pouť se konala v Pardubicích na vojenském letišti, a to ve dnech 5. a 6. června Vstup byl 250 korun pro dospělé, děti 6-15 let 50kč, ZTP a návštěvníci s příjmením Kašpar zdarma. Myslím, že na úvod to snad stačí a nyní budu vyprávět co jsem tam zajímavého viděl.

Celý příspěvek

Vlastenectví v naší době

Změna přišla příliš pomalu a v našem prostředí byla zakryta politickou tranformací. Je však jisté,  že dnešní společnost je jiná, má jiný tvar a drží se jiných pravidel než po většinu 20. století. Problémem je to, že tak jako tomu často bývá, to nejzřejmější bývá zakryto každodenností a je pochopeno až s odstupem času. Chceme-li uvažovat o vlastenectví, je nutné tyto zřejmosti odhalit, pochopit pravidla a následně upravit představu vlastenectví, tak aby byla funkční i dnes a nestala se zaprášeným reliktem minulosti.

Celý příspěvek

Výstava: Kníže Václav světec a panovník

Socha Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze

Socha Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze

Národní muzeum připravilo unikátní výstavu, věnovanou kultu knížete Svatého Václava.
Ta se koná v historické budově muzea na Václavském náměstí v Praze. Byť svou rozsáhlostí se počítá spíše mezi menší výstavy a Sv. Václavu se již věnovaly mnohem větší expozice, přináší řadu unikátních předmětů a informací. Některé z exponátů nebyly nikdy v Česku vystavovány.
Součástí jsou také „nejstarší komiksy“, jde o ukázku vývoje české rukopisné malby od 14. století.

Celý příspěvek

Interpretace kultury aneb Cultura nebo natura?

Interpretace kultury aneb cultura nebo natura?

Jak dnes přemýšlíme o kultuře? Přemýšlíme o ní vůbec nebo se pomalu stává jen politickým sloganem? Co se stane, když se „vyprázdní“ kultura? Na tyto obtížné otázky se nesnažím najít přímou odpověď a odhalit skutečnost, ale pouze poukázat na cesty, kam nás jednotlivé odpovědi  na toto téma mohou zavést.

Celý příspěvek