Horizont

 

Každý, kdo dával pozor v hodinách zeměpisu na základní škole, ví, že horizont (neboli obzor) je pomyslné místo, kde se nebe stýká se zemí. Horizont je díky zakřivení zemského povrchu nejvzdálenějším místem na Zemi, kam lidské oko dohlédne, a kamkoliv se v otevřené krajině postavíme, jsme jím zcela obklopeni.

Celý příspěvek