Ráj socialistů – mocný Sever a chudý Jih (?!)

Zamýšlí se ti, kteří se zaklínají solidaritou, rovností, bratrstvím a socialismem, jak na tom v mezinárodním měřítku jsou státy Severu a Jihu? Uvědomují si, že to, proti čemu bojují v rámci hranic, se děje mezi státy? Že jejich sen o socialistické společnosti klidně může stát  na vykořisťování jiných států? Zřejmě nikoliv. Myslí pouze na to, jak tato hesla uplatnit v naší zemičce, ať to stojí, co to stojí. V článku se pokusím poukázat na to, čím by se mohl myšlenkový svět levicového politika obohatit.

Celý příspěvek

Zelený stát

Představme si, že dnes evropské strany zelených převzaly roli pokrokových politických stran, které se snaží o zásadní zásah do společnosti a změnu jejich hodnot. Takovou situaci můžeme ilustrovat na  počátku dvacátého století a záměrech levicových stran o realizaci sociálního státu. V této úvaze je cílem imaginární zelený stát. Není opakem sociálního státu, je stejného principu, jen evolučně přizpůsoben jinému prostředí. A není ekologickou diktaturou, neboť jak se pokusím ukázat, zdaleka vůbec nejde jen o klima a ohrožené druhy.

Celý příspěvek