Holocaust a naše doba

V těchto úvahách si přeji navázat na článek Michala Ledwoně Holocaust jako produkt moderního věku a rozvést téma o další autory, kteří kriticky analyzovali nástup totalitarismu, užití metod masového vraždění a obecně klima společnosti vedoucí ke krajní zkušenosti holocaustu. Bude představeno dílo Zygmunta Baumana, Hannah Arendtové a Tzvetana Todorova. K tomu je nutné předložit základní nárys sociologie modernity, která je nezbytná pro pochopení holocaustu a jeho významu pro naši dobu.

Celý příspěvek

Mark Twain, Yankee z Connecticutu a monarchie

Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše je satirickou prózou Marka Twaina, vydanou v roce 1889. Kniha však byla zastíněna jeho známějšími díly – Princ a chuďas, Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna. V poslední jmenované knize získává silné kontury Twainův postoj k otázkám svobody, otroctví a civilizace. K těmto tématům se Twain vrací i v Yankeem z Connecticutu (celý název nebudu dále vypisovat, protože bych se upsal k smrti).

Celý příspěvek

Ideál moderního hrdiny I

V následujícím seriálu článků se  vydáme do imaginárního univerza obrazů a příběhů, kde budeme sledovat vývoj mýtu o hrdinovi. Taková výprava si vyžádá nejen hodnocení kulturních artefaktů o sobě, ale jejich interpetaci jako symbolů odkazujících na realitu, na společenské problémy a její obecnou podobu.

Celý příspěvek