Veliký příběh našich životů

Článek by mohl být nazván taktéž jako „Příspěvek k etice v demokratickém státě“. Taková úvaha se snaží reagovat na zjevnou neschopnost vyložit hodnotová stanoviska nutná pro rozvoj demokratické společnosti. Při takových pokusech se často končí u vágních pojmů, jako humanismus, svoboda a tolerance, které jsou však mylně chápány jako finální modely pro konstrukci mezilidských vztahů. V důsledku toho, že takové čisté pojmy nemají svoji praktickou podobu, zůstávají viset ve vzduchoprázdnu nad životní zkušeností a stávají se obsahem  souboje „ismů“. Abychom se tomuto vyhnuli, musíme se ptát, jak vypadají základní hesla demokracie v praxi a neboť jsou tato hesla povahy sociální, je zřejmé, že se budou odlišovat  na úrovni individuálního jednání  – nejsou ustanovitelné jedním aktem, musí vyplynout z jednání mnoha. Například: „Svobodná společnost“ vzniká v ten moment, kdy lidé poznávají a kriticky hodnotí své okolí, své životy. Není tak vyjádřena negativně, jako neexistence útlaku ve společnosti, ale měřena schopnosti využití svobody jedincem. První je záležitost teorie a politiky, druhé zkušenosti, tzn. práce, výchovy a poznání.

Celý příspěvek

Březinka, A-B split a pokrytectví

Až příliš dobře víme, jak obtížné je změnit přesvědčení v jednání. A naše doba tento tlak na vůli vyostřila. Již neřešíme filosofické a náboženské otázky, ba ani prostá přesvědčení a mravní otázky s nejbližším okolím, ale přesouváme se pomocí médií a internetu intelektuálně mimo své fyzické schránky. Takové rozervání duše od těla, respektive duše svobodně brázdící internetovým universem a duše upjaté v každodenní existenci, narůstá a s tím přechází i problém nazvaný jako attitude-behavior split, či sociální „schizofrenie“, oddělení slov od činů, česky – pokrytectví.

Celý příspěvek