Bída multikulturalismu

Následující myšlenka je  jasná: existence myšlení o jakési “monokultuře” a “čisté kultuře” je umožněna díky politizaci kultury skrze koncept “multikulturalismu”. Neboť je jisté, že ti, kteří mluví o čistotě kultury, ji tvořit nejsou schopni a vyjadřovat se dovedou jen k jednoduchým konceptům o kultuře, nikoliv o její povaze a projevech. Bídou multikulturalismu je proto politizovaní kultury a vytvoření pavučiny prázdných pojmů, které jsou životním prostorem  zastánců “monokultury”.
Celý příspěvek