Lež: EU zakázala české zabijačky

Jitrnice, zdroj: WikipediaPoslední dny se po sociálních sítích, e-mailech i bulvárních médiích šíří jedna velká lež – Evropská unie „nám zakázala“ české zabijačky. Lež je to několik let stará, nezakládající se vůbec na pravdě. Výmyslu se chytil především bulvární deník Blesk, který ještě přihodil tezi, že „EU zakázala zabijačky, halal vraždění povoluje“, což už je ale fabulace obřích rozměrů hodna snad nějaké žaloby.

Co je mi na tom nejvíce líto je fakt, že v tomto případě média (kam bohužel musíme i Blesk počítat) opravdu lžou a podporují tím různé fanatiky z „alternativních“ serverů, které se tváří za jediný zdroj pravdy (a tentokrát by určitě nadšeně s Bleskem souhlasily). Líto je mi také to, že se EU zase přisuzuje něco, na čem nemá ani zblo podílu a navíc je velmi smutné, že většina lidí pravděpodobně čte bulvár a věří mu. Celý příspěvek

Limitless – kým chceme být?

Každá kultura je obecným souhrnem toho, co je žádané a co není. Tak, jak se mění ideologické rámce a soubory mýtů, které patří neodmyslitelně ke každému člověku, tak se mění ideály toho, čím bychom chtěli být. Takové ideály můžeme považovat za atraktory přitahující pozornost, ať už při budování našich soukromých životů, či tvoření kulturních artefaktů. To, jak je dnešek nastaven, se pokusím odkrýt z  ukázky k filmu Limitless.

Celý příspěvek

Ideál moderního hrdiny I

V následujícím seriálu článků se  vydáme do imaginárního univerza obrazů a příběhů, kde budeme sledovat vývoj mýtu o hrdinovi. Taková výprava si vyžádá nejen hodnocení kulturních artefaktů o sobě, ale jejich interpetaci jako symbolů odkazujících na realitu, na společenské problémy a její obecnou podobu.

Celý příspěvek