Konformita

 

Pojem „konformita“ patří v sociologii mezi nejužívanější termíny. Jednoduše bychom jej mohli definovat jako takové jednání, které žádným způsobem neporušuje normy, na kterých se společnost nebo její část dohodla. Oproti pojmu „konformita“ můžeme postavit „deviaci“. Tu rozlišujeme na pozitivní a negativní. Pozitivní deviace společnost nějakým způsobem někam v dlouhodobém měřítku posouvá (například boření rasových stereotypů), negativní deviace společnosti škodí (kriminalita).

Celý příspěvek