Vilém Flusser: Za filosofii fotografie

Málokdo dokáže správně vyvodit důsledky, jaké pro naší civilizaci měl v 19. století vynález fotoaparátu a fotografie. Fotografický průmysl nelze považovat pouze za projev přirozeného vědeckého a kulturního pokroku, nýbrž zde jde o zásadní změnu v pojetí reality vůbec. Co to znamená, že si člověk ze své dovolené v Alpách odveze kromě kromě subjektivních prožitků i několik desítek digitálních fotografií? Co ve skutečnosti stojí v pozadí fotografických výstav? Jaký smysl má umísťování ilustračních fotografií na titulní strany novin? K čemu vlastně dochází, když fotograf, ať už profesionální či amatér, tiskne spoušť? Útlá publikace Viléma Flussera (1920-91) Za filosofii fotografie (1983) otevírá čtenáři nové dimenze vnímání fotografie jako obrazu, který přestává být popisem skutečnosti, ale naopak jejím určovatelem. Dává nám možnost nahlédnout do nově vytvořeného světa, fotografického univerza, které zásadním způsobem přetváří vzorce jednání naší globální civilizace.

Celý příspěvek

Čtyři důsledky technických obrazů

V tomto článku se budeme zabývat teoriemi Viléma Flussera (1920-91), židovského postmoderního filozofa českého původu. Flusser je znám především jako teoretik médií a jeho nejvýznamnějšími pracemi jsou spisy Za filosofii fotografie (1983) a Do universa technických obrazů (1985), ve kterých se zabývá vlivem mediální abstrakce na každodenní život člověka. Nejprve si ale ukážeme, co to vlastně mediální abstrakce je.

Celý příspěvek