Postmoderní kultura jako permanentní recyklace

Není tomu tak dlouho, co mě cestou do práce zaujala v rádiu jedna skladba. Vypalovačka v mírně rychlejším tempu, sympatická melodie, decentní harmonie v klasickém schématu moll-sedmička-moll. Příliš dobré na to, aby se jednalo o originál. A není žádný div, že nejednalo…

Celý příspěvek

Vilém Flusser: Za filosofii fotografie

Málokdo dokáže správně vyvodit důsledky, jaké pro naší civilizaci měl v 19. století vynález fotoaparátu a fotografie. Fotografický průmysl nelze považovat pouze za projev přirozeného vědeckého a kulturního pokroku, nýbrž zde jde o zásadní změnu v pojetí reality vůbec. Co to znamená, že si člověk ze své dovolené v Alpách odveze kromě kromě subjektivních prožitků i několik desítek digitálních fotografií? Co ve skutečnosti stojí v pozadí fotografických výstav? Jaký smysl má umísťování ilustračních fotografií na titulní strany novin? K čemu vlastně dochází, když fotograf, ať už profesionální či amatér, tiskne spoušť? Útlá publikace Viléma Flussera (1920-91) Za filosofii fotografie (1983) otevírá čtenáři nové dimenze vnímání fotografie jako obrazu, který přestává být popisem skutečnosti, ale naopak jejím určovatelem. Dává nám možnost nahlédnout do nově vytvořeného světa, fotografického univerza, které zásadním způsobem přetváří vzorce jednání naší globální civilizace.

Celý příspěvek

Selský rozum

Pojem „selský rozum“ je každému alespoň průměrně vzdělanému člověku jistě znám. Často jej slýcháme v situacích, kdy se určité postupy řešení problému mohou zdát příliš složité a právě „selský rozum“ je to, co by nám mělo pomoci situaci zvládnout aplikací jednoduchých příkladů, často z jedincovy vlastní zkušenosti.

Celý příspěvek

Čtyři důsledky technických obrazů

V tomto článku se budeme zabývat teoriemi Viléma Flussera (1920-91), židovského postmoderního filozofa českého původu. Flusser je znám především jako teoretik médií a jeho nejvýznamnějšími pracemi jsou spisy Za filosofii fotografie (1983) a Do universa technických obrazů (1985), ve kterých se zabývá vlivem mediální abstrakce na každodenní život člověka. Nejprve si ale ukážeme, co to vlastně mediální abstrakce je.

Celý příspěvek

J.R.R. Tolkien versus postmoderní diskurz

Kdo by neznal Johna Ronalda Reuela Tolkiena? Jméno tohoto pozoruhodného lingvisty, mytologa a především spisovatele se na počátku 21. století začalo v souvislosti s filmovou verzí Pána prstenů znovu skloňovat ve všech pádech. Bezpočtu diváků se nově otevřely brány do zřejmě nejpropracovanějšího legendária, jaké kdy bylo převedeno do písemné podoby. V tomto článku se zamyslíme nad tím, jakou optikou lze Tolkienova díla vnímat v postmoderní době. Neodpustíme si ani krátkou charakteristiku jeho děl.

Celý příspěvek

Trnky-brnky aneb Vzestup a pád nejznámějšího humoristického časopisu

Humoristický magazín Trnky-brnky začal být vydáván v roce 1989. Od té doby, stejně jako celá naše společnost, prošel řadou proměn. Změnila se redakce, vazba, materiál a především obsah. O tom, jak se časopis formoval v důsledku společenských změn v posledních dvaceti letech, pojednává tento kratší příspěvek. Celý příspěvek