Proč věřím na sociologii

Je potřeba říci, čím je sociologie platná. Nikoliv jen, jak má být platná ideálu poznání o sobě, ale jak je prostě užitečná pro člověka. V takovém příspěvku nepůjde o to bořit mýty o sociologii samotné, ale bořit mýty o vědě, o objektivitě, o faktech a o tom, jakým způsobem slouží obecně poznání k rozvoji společnosti – říci, jak nesmyslné je uvažovat o společnosti jako o stroji, který lze inženýrsky vylepšit. Chci říci, že sociologie není užitečná široké společnosti svými „teoriemi a knihami“, ale svými metodami poznávání společnosti, svým „poznáním o poznání“, které je nutné pro vyvarování se chyb, které každý člověk při pohledu na společnost činí. V tom je její zatajená jedinečnost a ztracené heslo pro komunikaci mezi ní a lidmi mimo ní.

Celý příspěvek

Limitless – kým chceme být?

Každá kultura je obecným souhrnem toho, co je žádané a co není. Tak, jak se mění ideologické rámce a soubory mýtů, které patří neodmyslitelně ke každému člověku, tak se mění ideály toho, čím bychom chtěli být. Takové ideály můžeme považovat za atraktory přitahující pozornost, ať už při budování našich soukromých životů, či tvoření kulturních artefaktů. To, jak je dnešek nastaven, se pokusím odkrýt z  ukázky k filmu Limitless.

Celý příspěvek

Horizont

 

Každý, kdo dával pozor v hodinách zeměpisu na základní škole, ví, že horizont (neboli obzor) je pomyslné místo, kde se nebe stýká se zemí. Horizont je díky zakřivení zemského povrchu nejvzdálenějším místem na Zemi, kam lidské oko dohlédne, a kamkoliv se v otevřené krajině postavíme, jsme jím zcela obklopeni.

Celý příspěvek

Sociologická imaginace – C. Wright Mills

Americký sociolog a politický komentátor C. Wright Mills přichází v roce 1959 s konceptem sociologické imaginace. Nachází v ní nejen podstatu sociálních věd, ale především obecný druh uvažovaní přístupný každému člověku, který usiluje o pochopení osobních problémů ve vztahu k celé povaze společnosti. Zde se pokusím v krátkosti  představit úvodní kapitolu Příslib.

Celý příspěvek