Vlastenectví v naší době

Změna přišla příliš pomalu a v našem prostředí byla zakryta politickou tranformací. Je však jisté,  že dnešní společnost je jiná, má jiný tvar a drží se jiných pravidel než po většinu 20. století. Problémem je to, že tak jako tomu často bývá, to nejzřejmější bývá zakryto každodenností a je pochopeno až s odstupem času. Chceme-li uvažovat o vlastenectví, je nutné tyto zřejmosti odhalit, pochopit pravidla a následně upravit představu vlastenectví, tak aby byla funkční i dnes a nestala se zaprášeným reliktem minulosti.

Celý příspěvek