O kvalitě a “kvalitě”

S tím, jak plyne čas, mění se pomalu obsah našeho jazyka. Máme-li vzít v úvahu strukturalistický pohled Ferdinanda de Saussure, dochází ke změnám jak z hlediska označujícího (mění se podoba samotných slov), tak označovaného (dochází k posunům významu). My bychom mohli přidat i rovinu uživatele jazyka – o významu některých slov dnes rozhodují jiní lidé než dříve. V tomto kratším článku se zaměříme nad proměnami vnímání a užívání pojmu “kvalita”.

Celý příspěvek