Ideál moderního hrdiny I

V následujícím seriálu článků se  vydáme do imaginárního univerza obrazů a příběhů, kde budeme sledovat vývoj mýtu o hrdinovi. Taková výprava si vyžádá nejen hodnocení kulturních artefaktů o sobě, ale jejich interpetaci jako symbolů odkazujících na realitu, na společenské problémy a její obecnou podobu.

Celý příspěvek