Proč věřím na sociologii

Je potřeba říci, čím je sociologie platná. Nikoliv jen, jak má být platná ideálu poznání o sobě, ale jak je prostě užitečná pro člověka. V takovém příspěvku nepůjde o to bořit mýty o sociologii samotné, ale bořit mýty o vědě, o objektivitě, o faktech a o tom, jakým způsobem slouží obecně poznání k rozvoji společnosti – říci, jak nesmyslné je uvažovat o společnosti jako o stroji, který lze inženýrsky vylepšit. Chci říci, že sociologie není užitečná široké společnosti svými „teoriemi a knihami“, ale svými metodami poznávání společnosti, svým „poznáním o poznání“, které je nutné pro vyvarování se chyb, které každý člověk při pohledu na společnost činí. V tom je její zatajená jedinečnost a ztracené heslo pro komunikaci mezi ní a lidmi mimo ní.

Celý příspěvek

Horizont

 

Každý, kdo dával pozor v hodinách zeměpisu na základní škole, ví, že horizont (neboli obzor) je pomyslné místo, kde se nebe stýká se zemí. Horizont je díky zakřivení zemského povrchu nejvzdálenějším místem na Zemi, kam lidské oko dohlédne, a kamkoliv se v otevřené krajině postavíme, jsme jím zcela obklopeni.

Celý příspěvek

Science Café – věda u kávy nebo piva

 

Logo Science Café

Science Café

Chtěli byste se něco dozvědět o oborech jako je archeologie, kryptologie či kvantová fyzika a výklad na veřejné vysokoškolské přednášce vám přijde těžkopádný a nudný? Nechce se vám tísnit v lavicích na nepohodlných sklápěcích sedátkách? Nemusíte zoufat – věda vychází lidem vstříc.
V zahraničí (zvláště na Západě) běžné kavárenské přednášky o vědě dorazily i k nám, do střední Evropy. Občanské sdružení Otvíráme ve spolupráci s rádiem Český rozhlas Leonardo připravila sérii diskusních přednášek „Science Café“ v neformálním prostředí i stylu.

Celý příspěvek