Poselství Dr. Edvarda Beneše

Edvard BenešJe pro nás historickou figurou, jménem, které máme připsané u nejdůležitějších okamžiků dějin Československa. Avšak  Edvard Beneš je osobnost natolik významná, že si s tímto vystačit prostě nemůžeme. Jeho činy známe, možná je na čase pokusit se vyslechnout, co nám chtěl sdělit.  Zde představený výběr citátů má sloužit především k ilustraci, ale po přehodnocení nás v mnohém mohou inspirovat i dnes.

Celý příspěvek

Čech nebo Evropan?

Politická mapa Evropy vyjádřená vlajkami států.

Evropské národy

Tuhle jsem měl možnost odpovídat v jedné netypické anketě, prováděné formou hry.
Ta hra spočívala v tom, že se místnost rozdělila vpůli imaginární osou.
Prostor od osy vpravo byl určen pro odpověď „ne“, prostor vlevo pro „ano“.
Pak se položila otázka a lidé si stoupali relativně od osy podle jejich uvážení. Kdo se nalepil vpravo na zeď, vyjadřoval radikální NE. Kdo se motal okolo osy, buď nevěděl, anebo se jen mírně klonil na jednu stranu.

Celý příspěvek

Mariusz Szczygieł: Gottland

Policista dostává kytici na Národní třídě v roce 1989Jakým jsou Češi národem? Jaká je pravá česká nátura? Je snad Švejk typickým Čechem, či se sami snažíme do jeho role napasovat? Proč je mezi Čechy nejoblíbenější neexistující Cimrman – nalezneme v něm klíč?
Je velice těžké na tyto otázky odpovědět.
Česká historie byla vždy plná (zapomenutých) hrdinů a dlouhou řadou podvodníků a zrůd všeho druhu.
Jedni proto pak Čechy glorifikují, další neskonale haní.
Čech sám asi těžko může objektivně hodnotit svůj vlastní národ. Jenže naopak cizinec stěží zhodnotí jiný národ, který dostatečně nezná. I když jedna možnost tu je – musel by národ, v tomto případě Čechy, důkladně poznat. Ba dokonce milovat.
A takový je přesně Mariusz Szczygieł. Varšavský Polák, který si zamiloval Česko a rozhodl se o něm psát. Výsledek jeho několikaleté práce představuje dílo Gottland.
Jací tedy Češi jsou, na to se pokusil odpovědět. Často vyjevil pravdy, které si nechceme přiznat.

Celý příspěvek

Malé je krásné

Malé je krásné

Tento článek nepojednává o známé knížce E. F. Schumachera „Small is beutiful“, ani o environmentálních otázkách, které toto sousloví řeší. Záměrem je podívat se na úlohu občanské společnosti, zjistit, jak a které problémy by měla řešit. „Malé je krásné“ je tak spíše alegorií, která má vybarvit vyčpělý slogan o přesunu „od kvantity ke kvalitě“, tedy v duhu následujících řádků – od velkých problémů k malým, od celé společnosti k bezprostřednímu okolí, od masové zábavy k vlastní tvořivosti, od hulákajícího nacionalismu ke skromnému vlastenectví. Celý příspěvek

Současné výstavy

U příležitosti výročí nejrůznějších událostí se pravidelně pořádají různorodé akce. Nejinak je tomu v případě oslav 90. výročí vzniku Československé republiky, které připadá právě na rok 2008. Z množství kulturních a jiných akcí, jež se pořádají či pořádaly po celé naší vlasti, vybíráme několik a postupně Vám přineseme pár postřehů našima očima.

Celý příspěvek

28. říjen po francouzsku

Francouzské vlajky

Francouzské vlajky

V dnešní době, kdy většina vlastenců fňuká nad nezájmem českých lidí o vlastní historii a jejich úplnou apatičnost vůči oslavám státních svátků, jsem měl možnost se podívat, jak probíhají takové „vlastenecké“ oslavy státního svátku jinde v Evropě – ve Francii.

Celý příspěvek

Koho chceme probudit?

Známá legenda praví, že bude-li v České zemi nejhůře, otevře se brána ve skále na bájné hoře Blaník a z její záře vyjedou blaničtí rytíři v nablýskaných zbrojích. V jejich čele bude neohroženě stát patron české země, sv. Václav. Celá blanická družina se z posvátného kopce vydá přímo proti nepříteli a toho mocnými ranami skolí a tak zavládne v české zemi klid a mír…

Celý příspěvek