Zelený stát

Představme si, že dnes evropské strany zelených převzaly roli pokrokových politických stran, které se snaží o zásadní zásah do společnosti a změnu jejich hodnot. Takovou situaci můžeme ilustrovat na  počátku dvacátého století a záměrech levicových stran o realizaci sociálního státu. V této úvaze je cílem imaginární zelený stát. Není opakem sociálního státu, je stejného principu, jen evolučně přizpůsoben jinému prostředí. A není ekologickou diktaturou, neboť jak se pokusím ukázat, zdaleka vůbec nejde jen o klima a ohrožené druhy.

Celý příspěvek